Impact: Global warming

9 related cases

Taşzemin Co., a private company, is carrying out the permit processes for a 200 MW capacity coal plant and an open pit coal mining project right in between Çırpılar and Villages in Yenice (Çanakkale) alongside the Ida Mountains, rich in terms of biodiversity. The coal mining site is 845 hectares of forest and agricultural lands. 820 hectares of the sites is high quality agricultural soil. The villagers are actively running agricultural business and exporting vegetables abroad. There are irrigation investments going on in the site which will increase the agriculture revenues per hectare by 2,5 times. However, according to the design of the project, the plant will use the water of the irrigation investment to cool the plant. There is…

See case →

Burdur Gölü havzada yaygınlaşan sulu tarım ile artan su ihtiyacı sebebiyle gölü besleyen dereler üzerine yapılan barajlar ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ile 1987’den beri küçülmektedir (Ataol, 2010). Bu küçülme bugün gölün ⅓’ünün kaybına kadar ulaşmış durumda. Burdur Gölü yıllara göre seviye değişimleri ve su alma yapıları arasındaki ilişki T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2015-2019 Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı”nda yer alan tabloda açıklanmıştır. Bu düşüş ciddi boyutlarda sulak alan habitatı kaybına ve su kuşları için büyük önem taşıyan sığ alanların kurumasına sebep olmuştur (Eken vd., 2006). Ayrıca bu hızlı su düzeyi düşüşü doğal olarak acı olan göl suyunun tuzluluk oranının yirmi sene önceki ölçümlerde Akdeniz’in iki katıyken son ölçümlerde 560 katına…

See case →

COMMODITIES

● Water 

It is reported that about 300 large and small scale industries are located in Dilovasi Organized Industrial Zone among which 193 are active and that roughly 20,000 people are employed in these. The majority of these represent the metallurgy and chemical sectors. Altogether, these companies comprise 17% of Turkeys industry. The bowl shape topographic structure of Dilovasi and the presence of iron and steel smelting plants as well as paint and chemical facilities negatively influence the air quality of the region. Research studies based on death records have been conducted demonstrating that cancer-related cases range over the worlds and Turkeys averages. In regional measurements, the PM10 air pollution indicator was confirmed to be 3,5 times higher than the accepted limit…

See case →