Impact: Desertification / Drought

6 related cases

Burdur Gölü havzada yaygınlaşan sulu tarım ile artan su ihtiyacı sebebiyle gölü besleyen dereler üzerine yapılan barajlar ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı ile 1987’den beri küçülmektedir (Ataol, 2010). Bu küçülme bugün gölün ⅓’ünün kaybına kadar ulaşmış durumda. Burdur Gölü yıllara göre seviye değişimleri ve su alma yapıları arasındaki ilişki T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2015-2019 Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı”nda yer alan tabloda açıklanmıştır. Bu düşüş ciddi boyutlarda sulak alan habitatı kaybına ve su kuşları için büyük önem taşıyan sığ alanların kurumasına sebep olmuştur (Eken vd., 2006). Ayrıca bu hızlı su düzeyi düşüşü doğal olarak acı olan göl suyunun tuzluluk oranının yirmi sene önceki ölçümlerde Akdeniz’in iki katıyken son ölçümlerde 560 katına…

See case →

COMMODITIES

● Water 

In the late 1970s, the Turkish Government launched the Southeastern Anatolian Project (GAP project), with the declared aim to produce cheap energy and to encourage land redistribution by increasing the amount of irrigable land. However, very high costs, project delays, negative environmental impacts of dams, and the failed construction of many of the irrigation works, turned GAP into a really difficult problem to solve over the years. The Ilisu Dam Project is the third biggest hydroelectric project of the GAP, with 1,200 MW of capacity installed; its reservoir will submerge approximately 300 km2 in the Tigris Valley. Even though project works started in 1954 the project has only been approved in late 1990s. Since then, several consortia of European companies…

See case →