Kuzey Ormanları Savunması ● Non-goverment ● Turkey 

Kuzey Ormanları Savunması (KOS), odak noktası İstanbul’un kuzeyi olmak üzere Istrancalar’dan Sapanca’ya olan bölgede yer alan son orman alanları ile birlikte su havzaları, tarım alanları, çok sayıda endemik bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alanın varlığını sürdürebilmesini savunan, bu amaç doğrultusunda; ölçeği ve gerekçesi ne olursa olsun doğaya, akla, bilime dayanmayan her türlü kentsel-kırsal projenin durdurulması için örgütlenen, mücadele eden, özgür ve gönüllü bireylerin oluşturduğu bir harekettir.

Gezi Direnişi ardından iyice görünür hale gelen kent ve doğa talanına karşı yükselen mücadelelerin bir parçası olarak Temmuz 2013’te kurulan KOS, sermayenin “yaratıcı yıkımı”na karşı kendi bölgesinde yaşam alanlarını korumak için mücadele edenleri bir araya getirmeye ve yaşam savunucularının aralarında bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaya çalışır. KOS; 3. havalimanı, 3. köprü, Kanal İstanbul gibi “mega projeler” olmak üzere ekosistemi katleden her türlü rant projesinin karşısındadır. Başta bu projeler olmak üzere Kuzey Ormanları ekosistemini tehdit eden diğer projelerin de birbiri ardına açıklandığı bugünlerde KOS; ekoloji, hak ve birlikte yaşamı savunma mücadelesini eldeki ve yenileri üretilebilecek tüm araçlarla kuvvetlendirme yolunda geniş bir zemin örgütlemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede KOS, doğanın bir parçası olan bölge halkının insanca yaşama haklarını birlikte savunmak için, benzer amaçlar doğrultusunda düşünen, örgütlenen ve hareket eden her kişi, topluluk ve kurumla dayanışmacı ilişkiler kurar; yan yana gelerek ortak bir mücadeleyi büyütmeye çalışır. Bunun yanında KOS; hayvanı, börtü böceği ve bitki yaşamıyla doğayı; kısacası tüm canlıları, İstanbul, ülke ve tüm dünya ölçeğinde bir bütün olarak savunur. Bunu gerçekleştirebilmek için bilgi üretmeye ve bu bilgiyi kullanabildiği her türlü araçla toplumla paylaşmaya çalışır.

KOS her türlü ekonomik, siyasi ve ideolojik örgütten bağımsızdır. Kararlarını, herkesin katılımına açık olan ve katılan herkesin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu, duyurusu en geniş şekilde yapılmaya çalışılan haftalık açık forumlarında alır.

KOS özyönetimci bir anlayışı savunur ve bunu öncelikle kendi içinde olmak üzere hayatın her alanında hayata geçirmeye, geliştirmeye çalışır. Buna paralel olarak tüm hiyerarşileri reddeder, dönüşümlü görev dağılımını ve forumlarda kolaylaştırıcılığı benimser.

The 3rd bridge over Bosphorus (or as officially called “Yavuz Sultan Selim Bridge”) is a bridge and interlinking highways project in the northern part of Istanbul on the Bosphorous, between Garipce and Poyrazkoy villages. There are already two bridges on the Bosphorus connecting the two continents (Asia and Europe). Th plans for thhis third bridge project has first come up in 1993 and has ever since encountered an increasing number and variety of opponent groups. The current project was not subject to an Environmental Impact Assessment according to the Turkish Environmental Legislation since it was claimed to be a nationwide strategic project which was already planned before the EIA legislation came into force. During the decision-making process people who would…

See case →