Doğader ● Non-goverment ● Turkey 

DOĞADER – Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği, 2005 yılında Bursa’da kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalarla gerek yerel, gerekse ulusal boyutta doğaya yönelik yıkımlara karşı mücadeleler içinde yer alan DOĞADER, çalışmalarını üyelerinin etkin katılımıyla sürdürmektedir.

Amaçlarımız, Egemen politikaların günümüzdeki uygulama biçimi olan kapitalizmin, doğa üzerindeki baskı ve zorbalığını ortadan kaldırıp, doğa ile uyumlu bir toplumsal yaşamın oluşması yönünde çaba harcarken, doğa ve insan üzerinde en büyük yıkımı yapan savaşlara ve her türlü sömürüye karşı insan onurunu, barışı, eşit ve paylaşımcı bir geleceği örgütlemektir.

İlkelerimiz, Üyelerimizin etkin katılımı ile oluşan paylaşımcı yürütme ilkesiyle, bir yandan doğa ve çevre sorunlarına hukuksal ve eylemsel mücadelelere girişirken, diğer yandan söyleşi, seminer ve doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerle, farkındalık yaratan çalışmalar yapmaktır. Doğa sporlarına yönelik eğitim, kamp ve etkinlikler düzenleyerek, insanın doğaya olan yabancılığını aşmasına aracılık etmektir.

Kocacay delta, situated 25 km north of Bursa Karacabey, is on the southern coast of Marmara Sea. This delta is particularly important for the habitat due to the lagoons, flooded forests and wide sand dunes formed where Kocacay meets the sea. The area includes two shallow lagoons, namely Dalyan and Arapciftligi. The south side of the delta is lined by hills covered with deciduous forests. The areas coastal section is frequented by the locals as a day-trip destination. The land between the lagoons and the hills is used for agriculture. Flooded forests and wetlands are being used for grazing animals. Fishing activities in the lagoons is an important source of income in the area. Other land uses include woodcutting, sand…

See case →

Uluabat Lake is one of the most important lakes of Turkey because of its biological diversity. The lake is declared as a Ramsar Area in 1998. In 2000, it has also become part of the Living Lakes network that ranks the most important lakes of the world. Despite its importance, Uluabat Lake is under threat due to ineffective implementation of local and national policies in the area. The lake and its basin are affected by many human-driven external factors. Dam constructions, domestic waste, industrial waste, overfishing, overuse of pesticides are the main issues. Stakeholders of Uluabat Lake carry out agriculture, animal husbandry, fishing, hunting as well as industrial activities and these activities are closely connected with the lake. In 2002,…

See case →